het-babyhuis.nl

Stichting het Babyhuis is een initiatief opvang biedt aan baby’s, voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby. klik hier

Let op : Dit is een andere , externe organisatie.

beschermdewieg.nl

Bezoekers voor beschermdewieg.nl klik hier

Let op : Dit is een andere , externe organisatie.

Opvanghuis.nl

Als moeder( met kind ) tijdelijk onderdak nodig ? Opvanghuis.nl

extra informatie :

In Nederland is een baby ter vondeling leggen strafbaar ( bron ) .


Ruimte voor sponsoren en adverteerdersLinks naar websites van derden vallen niet onder ons beheer en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wij willen geenszins de indruk wekken dat de inhoud van deze pagina’s deel uitmaakt van onze internetpresentatie.
Deze site gebruikt diverse soorten cookies.Meer informatie Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. wp_footer();