het-babyhuis.nl

Stichting het Babyhuis is een initiatief opvang biedt aan baby’s, voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby. klik hier

Let op : Dit is een andere , externe organisatie.

beschermdewieg.nl

Bezoekers voor beschermdewieg.nl klik hier

Let op : Dit is een andere , externe organisatie.

Opvanghuis.nl

Als moeder( met kind ) tijdelijk onderdak nodig ? Opvanghuis.nl

extra informatie :

In Nederland is een baby ter vondeling leggen strafbaar ( bron ) .

Niaa

Stichting Nederlandse Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstand doen is het kenniscentrum over anoniem afstand doen van een pasgeboren baby. klik hier.

Let op : Dit is een andere , externe organisatie.


Ruimte voor sponsoren en adverteerders
Links naar websites van derden vallen niet onder ons beheer en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wij willen geenszins de indruk wekken dat de inhoud van deze paginaвЂs deel uitmaakt van onze internetpresentatie.
Deze site gebruikt diverse soorten cookies.Meer informatie Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.( server1 ) wp_footer();